Missie en Visie

Missie

Het Mennistenerf is er voor de (wijk)bewoners van Zaandam-Zuid. Onze cliënten (binnen en buiten het zorgcentrum) hebben zelf de regie in hun woon- en leefsituatie. Wij ondersteunen niet alleen onze cliënten, maar ook het netwerk van familie, vrienden en buren. Met als doel om ieders gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven te versterken. Om dit te doen zijn we intensief verbonden met de wijk, al wat er gebeurt en ieder die er woont en werkt.

 

Visie

Ieder mens geeft op eigen wijze invulling aan het leven, dit blijft overeind wanneer iemand ondersteuning vraagt op het gebied van welzijn, wonen of zorg. Men zal zich allereerst wenden tot familie, vrienden en buren en in de eigen kracht blijven staan. Wanneer dit niet toereikend is, kan het Mennistenerf ondersteuning bieden en zorgen dat iemand met onze hulp weer zelfredzaam is. Vanuit het Mennistenerf wordt zo een aanvulling geboden op hetgeen iemand zelf al georganiseerd heeft. De aandacht en professionele zorg vanuit het Mennistenerf is mogelijk binnen de gehele keten van welzijn, wonen en zorg, zowel in de wijk als binnen het zorgcentrum. Deze ondersteuning is in alle gevallen afgestemd op de individuele behoefte van onze cliënt, ook wanneer er sprake is van zorgen voor: we leveren zorg op maat in de hele keten. Wij doen dit vanuit een gastvrije attitude, in een samenwerkingsrelatie waarbinnen aandacht, vertrouwen en eerbied heel belangrijk zijn.

 

Beleid

Om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in onze organisatie kunt u hier het vrijwilligersbeleid inzien.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws