Missie en Visie

Hieronder lichten wij de missie, visie en kernwaarden toe van de zorgcentra Mennistenerf en Pennemes, die samen Zorggroep Zaanstreek vormen.

Onze missie
Wij versterken waar mogelijk en ondersteunen waar nodig mensen in de Zaanstreek.

Onze visie
Omzien naar elkaar.
Goed zorgen voor de medemens vormt ons uitgangspunt. We voelen ons maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk voor de omgeving waar we onderdeel van zijn en hebben compassie met kwetsbaren in de samenleving. Deze visie komt voort uit de Doopsgezinde en Protestantse geloofstradities van onze huizen.

Onze twee woonzorglocaties zijn diep geworteld in de Zaanstreek. Zij vormen het middelpunt van de wijken Zaandam-Zuid en Rosmolenwijk en zijn het gastvrije hart van de buurt. We vervullen een gemeenschapsrol, ondersteunen bij wijkinitiatieven en bieden een plek aan iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Gelijkwaardigheid
Wij bouwen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Bij ons is iedereen gelijkwaardig en respecteren we de verschillen.

Samen werken
We werken mét en vóór elkaar. We zijn professioneel en streven ernaar om cliënten binnen onze deskundigheid de beste zorg en ondersteuning te geven. We weten waar onze kracht ligt en waar onze grens. Om de beste zorg te bieden werken we samen met het netwerk van de cliënt en schakelen we waar nodig de expertise van anderen in.

Eigen-wijs
Wij zijn ons bewust van de uitdagingen van de toekomst. Deze uitdagingen gaan we innovatief en creatief te lijf. We zijn hierin wendbaar en gaan waar nodig onze eigen weg.

Daadkracht
We zijn geen praters maar doeners: uit ons handelen blijkt immers wie we zijn. Daden gaan woorden te boven is hierbij ons devies. Bovenal ondersteunen en versterken we onze medewerkers zodat zij hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Wonen en werken met plezier
Omdat de opgaven waar wij voor staan best pittig zijn, geven wij ook volop de ruimte aan luchtigheid en de spelende mens. Mensen wonen en werken bij ons daarom met plezier.

Onze kernwaarden

  • Samenwerken én samen werken is cruciaal om de goede en deskundige zorg te kunnen bieden.
  • Bij ons is iedereen gelijkwaardig, waarbij we de verschillen respecteren.
  • Eigen-wijs: wij gaan uitdagingen innovatief en creatief te lijf en gaan waar nodig onze eigen weg.
  • Wij zijn daadkrachtig: daden gaan woorden te boven.
  • Bij ons wonen en werken mensen met plezier.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws