Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten. Het streven is om vanuit iedere cliëntdoelgroep een afgevaardigde in de cliëntenraad te hebben. De raad vergadert jaarlijks 6 keer met de directie.

De cliëntenraad heeft wettelijk geregelde advies- en instemmingsbevoegdheden alsmede recht op informatie die nodig is om zijn werk goed te kunnen doen. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voorbeelden van die onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van de zorgverlening, activiteiten en voeding;
  • benoeming directie / management;
  • de veiligheid in en om het huis, zoals brandpreventie;
  • de sfeer in het huis;
  • recreatie en ontspanning;
  • uitbreiding en verbouwingen;
  • geestelijke verzorging;
  • gezondheid en hygiëne.

De cliëntenraad houdt eens per jaar een jaarvergadering en elke nieuwe cliënt krijgt bezoek van iemand uit de cliëntenraad.

Wilt u het jaarverslag van 2019 lezen, klik hier.

Lid worden?
Heeft u interesse om lid te worden? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Susan Hekman (075 650 41 10) of s.hekman@mpczaandam.nl.

 

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws