Zorgappartementen in het hoofdgebouw

Zorgappartementen
In ons hoofdgebouw bevinden zich 54 zorgappartementen. De appartementen bestaan uit een woon/slaapkamer met een keukenblok en een aparte badkamer en zijn geschikt voor 1 persoon. Om in aanmerking te komen voor een zorgappartement heeft u een indicatie ZZP 5 of 6 nodig van het CIZ. In een zorgappartement ontvangt u zorg op maat van onze zorgmedewerkers. Van te voren wordt met u besproken welke zorg u nodig heeft. Dit kan variëren van hulp bij de persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) tot medische hulp (steunkousen, katheterwissel, toezien op medicijngebruik).

Zorgappartementen Kleinschalig wonen
Daarnaast zijn er 32 appartementen Kleinschalig Wonen, voor ouderen met dementie die niet (meer) in staat zijn om zelfstandig te functioneren.
De appartementen zijn verdeeld over vier afdelingen Kleinschalig Wonen, met elk acht bewoners en met een vast zorgteam. Binnen deze kleinschalige afdelingen wordt begeleiding en geborgenheid geboden en inhoud gegeven aan:
– Het realiseren van een woon- en leefsituatie, waarin veiligheid, warmte en bescherming als vanzelfsprekend aanwezig zijn;
– Het structureren van de dag;
– Activiteiten aanbieden en stimuleren die aansluiten bij de individuele cliënten.
Elk appartement bestaat uit een zit-/slaapkamer, keukenblok en badkamer. Hoewel wij er alles aan doen om het te voorkomen, kan het toepassen van beschermende (vrijheidsbeperkende) maatregelen binnen deze woon- en verblijfssituatie mogelijk aan de orde komen. Daarom heeft Het Mennistenerf een WZD-erkenning (Wet Zorg en Dwang).
Om in aanmerking te komen voor een appartement is een indicatie van het CIZ nodig, namelijk voor zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7. En daarnaast nog een WZDZ-verklaring (Wet Zorg en Dwang).

Plattegrond

De plattegrond van de zorgappartementen in het hoofdgebouw kunt u bekijken via deze link: plattegrond zorgappartement.

Meer informatie?
Als u vragen heeft of graag een keer wilt komen kijken, kunt u contact opnemen met onze receptie, tel. 075-612 32 62.