Tijdens de Klimaatweek, op 4 november 2022, werd de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ gepubliceerd. Op die dag tekenden brancheverenigingen, zorgverzekeraars, banken en ministeries deze nieuwe Green Deal. Inmiddels zijn er al meer dan 150 organisaties aangesloten, waaronder Mennistenerf/ Zorggroep Zaanstreek.
Waarom deze deal? De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Maar tegelijkertijd is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ wil dit probleem aanpakken door te streven naar zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, door oog te hebben voor circulariteit van grondstoffen en materialen, en door het creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen een gezonde levensstijl, om zo te zorgen voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Sinds de start in 2011 zijn al meer dan 200 Green Deals afgesloten.