Zorgcentrum

Meer dan wat ook is van belang dat elke (aanleun)bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet Mennistenerf zich in voor een warme, gastvrije en huiselijke sfeer, waar elke wens bespreekbaar is en waar iedereen zichzelf kan zijn.

Thuiszorg

Aan bewoners in de wijk en de zorg- en aanleunwoningen biedt Thuiszorg Mennistenerf alle mogelijke hulp op lichamelijk, psychogeriatrisch (licht dementerend) en psychosociaal gebied. Met deze zorg kan een cliënt zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen.

Welzijn

Ouderen of mensen met een beperking en hun eventuele mantelzorgers kunnen rekenen op onze steun. Of het nu gaat om sociale contacten en activiteiten, lekker eten in ons restaurant, de was of huishoudelijke dan wel persoonlijke verzorging, alles is bij ons mogelijk.

Hoe komt u bij ons in huis?

Wanneer iemand niet meer in staat is op zichzelf te wonen, kan verhuizing naar een zorgcentrum ter sprake komen. De huisarts, de wijkverpleegkundige en eventueel de geriater zullen met de persoon en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger overleggen. Dit kan met de juiste indicatie – afgegeven door het CIZ – leiden tot verhuizing naar een zorgcentrum.

Mennistenerf is een goed gekwalificeerd en hartelijk Doopsgezind zorgcentrum in Zaandam Zuid. Het hoofdgebouw telt 66 (zorg)appartementen voor ouderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en 32 appartementen voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er 77 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen voor 60-plussers. Mennistenerf biedt tal van voorzieningen, waaronder een restaurant, vervoer, wasverzorging, een winkel en een grand café waar iedereen welkom is.