Zorgleefplan

Binnen Mennistenerf werken verschillende medewerkers met elkaar samen om de meest geschikte en gewenste zorg te bieden voor elke cliënt. Om dit te kunnen waarborgen wordt een zorgleefplan opgesteld, voor en samen met iedere cliënt/vertegenwoordiger. Op vier belangrijke domeinen staat beschreven wat de cliënt nodig heeft om optimale levenskwaliteit te ervaren. Het gaat hierbij om de volgende domeinen: woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en tot slot lichamelijk welbevinden en gezondheid.

Zo beschrijft het zorgleefplan onder meer:

• de (gezondheids)problemen van de cliënt
• de verzorging en behandeling die de cliënt nodig heeft
• wat men wil bereiken met de verzorging en behandeling
• welke activiteiten daarvoor worden ondernomen
• wie deze activiteiten ondernemen
• wat de cliënt zelf wil en kan doen
• aan welke activiteiten/recreatie de cliënt deelneemt
• hulp die familie en vrijwilligers de cliënt bieden.

Huishoudelijke zorg
U heeft recht op een bepaalde mate van huishoudelijke verzorging als u een indicatie hiervoor heeft vanuit de WMO. Onze medewerkers komen op de afgesproken tijd bij u langs en voeren de werkzaamheden uit zoals ze met u zijn overeengekomen tijdens het intakegesprek. We stellen ons graag flexibel voor u op en vragen regelmatig naar uw tevredenheid.

Verpleegkundige en/of persoonlijke zorg

Aan bewoners in de wijk en van de zorg- en aanleunwoningen biedt Thuiszorg Mennistenerf alle mogelijke hulp op lichamelijk, psychogeriatrisch (licht dementerend) en psychosociaal gebied. Met deze zorg kan een cliënt zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen.

– Cliënten in de zorg- en aanleunwoningen kunnen daarbij dezelfde zorg ontvangen als binnen het zorgcentrum. Wij kunnen zeven dagen per week en 24 uur per dag zorg bieden.
– Cliënten die in de wijk wonen kunnen deze planbare en niet planbare zorg ontvangen tussen 7.15 en 23.00 uur. Voor onplanbare zorg gedurende de nacht is alarmering mogelijk: indien noodzakelijk alarmeert de cliënt met een alarmknop en komt er een verzorgende naar het woonadres.

Het gaat om zorg die geïndiceerd is door een wijkverpleegkundige:
Verpleegkundige zorg: verzorgenden en verpleegkundigen verrichten verpleegkundige handelingen, en, in opdracht van een arts, medische handelingen.
Persoonlijke verzorging: cliënten kunnen in een situatie komen dat zij zichzelf niet meer goed kunnen verzorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, bij anderen duurt het wat langer. Een verzorgende kan de cliënt helpen bij douchen, wassen, aan- en uitkleden of maaltijdbegeleiding.

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis (VPT/MPT)
Cliënten die een indicatie van het CIZ hebben voor een Zorg Zwaarte Pakket (in de wijk of in een zorg- of aanleunwoning) kunnen deze indicatie thuis verzilveren middels een VPT of een MPT. Dit houdt in dat er verzorgingshuiszorg bij u thuis wordt geboden. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, maaltijden en alarmering. Mennistenerf en Thuiszorg Mennistenerf kunnen deze zorg leveren.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws