Op het terrein tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi zullen binnenkort de bouwvakkers de overhand hebben. Zij moeten er voor gaan zorgen dat er 90 sociale huurwoningen, waarvan de helft bestemd is voor ouderen met een zorgvraag, en 12 koopwoningen zullen komen. De naam van die ingrijpende operatie is ‘Jonker Juffer’. Om deze plannen mogelijk te maken is het wel nodig dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. De helft van de sociale huurwoningen is bestemd voor ouderen met een zorgvraag ligt nu door de ondertekening vast. Voor deze woningen komt een samenwerking met de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). Leo Groenendaal, bestuurder van MPC: “Met het project Jonker Juffer bouwt MPC Zaandam mee aan toekomstbestendige zorg voor onze ouderen in Zaandam.” Lees hier het hele artikel.