Actiegroepen van start

15 VVT-organisaties en 3 ROC’s hebben de handen ineengeslagen om praktijkleren structureel te verankeren in Noord-Holland: van de Zaanstreek tot en met Texel. Samen werken ze toe naar een netwerk Regionaal Zorgcollege. Het doel: voldoende kwalitatief goed toegeruste zorgmedewerkers en een betere aansluiting van de opleiding op het werkveld. Een Taskforce Duurzaam Innovatief Praktijkleren – met een vertegenwoordiging van de organisaties– heeft de taak om die ambitie vorm te geven. De eerste mijlpaal is een feit: er ligt een concrete actie-agenda waar de eerste actiegroepen nu mee aan de slag gaan. Lees hier het volledige artikel.