Vrijdag 6 december is er Parkinson Café, in Mennistenerf te Zaandam. Dit keer is er een medewerkster van het sociaal wijk team. Zij gaat u informeren over het aanvragen van hulp en wat u van die hulp kunt verwachten. Te denken valt aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, aanvraag voor een zorgwoning of aanleunwoning. Verder wordt er uitgelegd welke rol de ziektekostenverzekeraar hierin speelt. Uiteraard is er gelegenheid uw vragen te stellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Wilt u aanwezig zijn in het Parkinson Café? U hoeft zich niet aan te melden, de aanvang is 14.00 uur en de toegang bedraagt € 2,-.