Afgelopen vrijdag 25 mei ontvingen wij tijdens een feestelijke bijeenkomst het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. De heer Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, overhandigde de certificaten voor de centrale bereidingsruimte en het restaurant aan Gertjan Helsdingen, teamleider restaurant.

 

Wij zijn trots te kunnen vertellen dat wij, als enige Zorgcentrum in de Zaanstreek, het Keurmerk Veiligvoedsel.nl hebben behaald. Hieraan is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. In juni 2017 behaalde de centrale bereidingsruimte al het keurmerk en in maart 2018 volgde ook het restaurant inclusief Toko en Pantry en brasserie ’t Pleintje.

Een prestatie waar de medewerkers meer dan trots op kunnen zijn. Een resultaat als dit kan alleen worden behaald door enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Een groot compliment voor alle medewerkers!

 

Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl toont Zorgcentrum Mennistenerf aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Na een toetsing op ruim 350 punten, behaalde Zorgcentrum Mennistenerf voor de keuken 8,3. Het restaurant behaalde een 7,9 waarmee het keurmerk ruimschoots is behaald!

 

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

 

Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijv. de ziekte Aids in Nederland.