Ziet u soms door de bomen het bos ook niet meer? KansPlus en Ieder(in) en LSR hebben een brochure samengesteld die gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning, sinds 1 januari 2015. Wetten waar mensen met een (verstandelijke) beperking mee te maken kunnen krijgen. In de brochure worden onderstaande wetten in eenvoudige taal uitgelegd:
1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
3. De Jeugdwet
4. De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Het is nu soms niet duidelijk wie er moet zorgen voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking of ouderen die niet langer zonder hulp kunnen wonen. Misschien wordt u wel van het ene loket naar het andere loket gestuurd. Bij iedere wet wordt ook steeds verteld bij welke organisatie u moet zijn. Deze brochure is speciaal geschreven voor mensen die graag in eenvoudige taal informatie willen ontvangen.

Download hier de brochure