Zorgcentrum Mennistenerf, Wijkcentrum Dirk Prins en het Sociaal Wijkteam hebben de handen ineen geslagen en hielden 5 oktober de eerste maandelijkse informatiebijeenkomst voor mensen met Parkinson en hun partner of mantelzorgers.

Uit de diverse gesprekken die wijkverpleegkundige van het Mennistenerf, Marga Visser, voerde met mantelzorgers en Parkinson patiënten tijdens haar werk bleek dat vele van hen op zoek zijn naar lotgenoten. Zo ontstond het idee om een maandelijkse bijeenkomst te organiseren waarvan donderdag de eerste was. Ondanks het slechte weer en de nog niet zo grote bekendheid hadden een tiental Parkinsonpatiënten en enkele mantelzorgers hun weg gevonden naar het wijkcentrum, die onder begeleiding van pianomuziek van Mark Kirkenier van harte welkom werden geheten. Voor enkele aanwezigen was het lastig om over hun ziekte te praten maar toch ontstonden er al snel gesprekken onder deskundige leiding van Marga. Sommige aanwezigen vertelde al wat meer over hun ziekte terwijl anderen dat liever op een later tijdstip wilde doen. Iedereen was met elkaar in gesprek, er werd zelfs al een voorstel met een activiteit gedaan door een van de mantelzorgers. Aan het einde van de bijeenkomst kan zij terugkijken op een geslaagde middag. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 november van 15.00-17.00 uur in wijkcentrum Dirk Prins, dan is Cor Treffers aanwezig. Hij zal dan met de groep gaan schilderen. Tijdens de bijeenkomst van donderdag 7 december, aanvang 15.00 uur, komt het DOCK-team op bezoek. Zij informeren de aanwezigen dan over geheugenstoornissen in verband met Parkinson.

Wilt u ook een bijeenkomst bijwonen? U bent elke 1e donderdag van de maand van harte welkom van 15.00-17.00 uur in Wijkcentrum Dirk Prins, deelname is gratis, de koffie en thee is tegen betaling.