Er was een klein feestje in de Arend Dikzaal. Het Ouderenfonds kwam een cheque overhandigen ter waarde van € 1947,-. We hebben in het voorjaar een rommelmarkt gehouden en deze activiteit aan gemeld bij het Premieplan Ouderenfonds. Het Premieplan helpt zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties kleinschalige activiteiten en projecten voor kwetsbare ouderen uit te voeren. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers werd de cheque door het Ouderenfonds uitgereikt. Het bedrag wordt gebruikt om de zomermaand te bekostigen, het doel van deze maand is de bewoners van het huis en de aanleun- en zorgwoningen een vakantiegevoel te geven door middel van extra activiteiten. Veel bewoners kunnen niet meer op vakantie en vaak is familie weg waardoor ze minder bezoek krijgen. De activiteiten bestaan uit muziekmiddagen, een theatervoorstelling, een goochelaar, een diner met muziek en uitjes. Bewoners die niet mee kunnen doen krijgen een presentje.

2016-07-14_Uitreiking cheque Ouderenfonds