Parkinson Café Zaandam

Elke eerste vrijdag van de maand is er een Parkinson Café in zorgcentrum Mennistenerf. U en uw mantelzorger zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is er altijd een presentatie of workshop, dit varieert van informatie over hulpmiddelen tot gezamenlijk bewegen op muziek.

Verder is er altijd tijd in het programma vrijgemaakt om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar een luisterend oor te bieden. De kosten bedragen € 2,- per persoon (koffiekosten).
Wilt u weten welk thema er besproken wordt? Zoekt u dan contact met onze wijkverpleegkundige, mw. Visser. Dit kan telefonisch via het algemene telefoonnummer (075) 6123 262 of via email: m.visser@mennistenerf.nl