Wachtlijst

Wanneer u bij het CIZ als voorkeurs zorgaanbieder Zorgcentrum Mennistenerf heeft gekozen, horen wij dat via het Zorgkantoor en nodigen wij u uit voor een gesprek en een rondleiding. Afhankelijk van uw en onze situatie krijgt u direct een appartement toegewezen of komt u op een wachtlijst.

De wachtlijst is qua lengte wisselend, dit is afhankelijk van natuurlijk verloop (zowel binnen het Mennistenerf als bij de op de wachtlijst geplaatste cliënten), de mate van urgentie alsmede van wet- en regelgeving. Het is daarom niet mogelijk een exacte wachttijd aan te geven.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze wachtlijstbeheerder via ons algemene telefoonnummer: 075-612 32 62.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws

Opnamecriteria

Voordat u contact opneemt met onze wachtlijstbeheerder willen we u graag eerst de opnamecriteria uitleggen. Het criterium voor opname van een cliënt bij het Mennistenerf is een geldige WLZ- (Wet Langdurige Zorg) indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit betreft een ZZP (= Zorg Zwaarte Pakket) voor onbepaalde tijd.

Het Mennistenerf biedt toegang voor cliënten met een ZZP 5 t/m 8. Vanaf ZZP 5 wordt het zorgplan tweemaal per jaar besproken met de specialist ouderengeneeskunde. Het Mennistenerf heeft vier kleinschalig woonprojecten waar bewoners met psychogeriatrische problematiek worden gehuisvest. Om in aanmerking te komen voor deze beschermde woonomgeving, moet de cliënt beschikken over een ZZP 5 of 7 en een WZD-verklaring (Wet Zorg en Dwang).

Voor een Kortdurende opname kan er door de huisarts of de transferverpleegkundige van het Zaans Medisch Centrum een ELV-indicatie (eerstelijns verblijf indicatie) worden afgegeven. Cliënten kunnen met deze indicatie kortdurend (enkele weken) worden opgenomen. Het Mennistenerf maakt ook voor de kortdurende opname een zorgleveringsovereenkomst op. Cliënten kunnen geen rechten ontlenen uit een opname voor kortdurend verblijf naar een permanente verblijfplaats, zij gaan na dit korte verblijf weer naar huis.