Mantelzorg

U doet boodschappen voor uw moeder. U bezoekt de (tand)arts of u regelt de bankzaken van uw vader. Elke week gaat u tussen uw drukke werkzaamheden door even langs bij uw oude buurvrouw. U doet het graag. Maar mantelzorg is wel intensief en dat realiseren wij ons.

 

Ben ik mantelzorger of vrijwilliger?

Mantelzorg is iets anders dan vrijwilligerswerk. Als mantelzorger zorgt u lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Er is een persoonlijke band. Denk aan de zorg voor uw moeder, vader, vriend, buurman of kind. U doet dit omdat deze zorg u is overkomen en u geen keuze hebt.
Een vrijwilliger kiest ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij gedurende een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.


Onze steun voor u

Wij zien hoe zwaar mantelzorg kan zijn. Helemaal naast een baan. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak maken met een van de teamleiders zorg om verschillende zaken door te nemen.
Wanneer er dan specifieke afspraken worden gemaakt worden deze genoteerd in het zorgdossier op het formulier ‘afsprakenblad mantelzorg’.

 

Waarom is samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en Mennistenerf belangrijk?

De mantelzorger neemt indien mogelijk belangrijke taken op zich. Om de mantelzorg en de professionele zorg goed op elkaar af te stemmen stimuleren wij deze samenwerking. In het mantelzorgbeleid staat hoe wij u als mantelzorger ondersteunen en begeleiden, en wat de verschillen in rollen zijn.