Zorgcentrum Het Mennistenerf/Wijksteunpunt Dirk Prins heeft wederom het H.K.Z.-kwaliteitscertificaat behaald. H.K.Z. staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit houdt o.a. in dat de organisatie

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het (zorg)aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Het certificaat is 3 jaar geldig. Er wordt wel ieder jaar tussentijds getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.

Het is reeds het derde H.K.Z.-certificaat dat Het Mennistenerf/wijksteunpunt Dirk Prins heeft behaald. De eerdere certificaten werden behaald in 2008 en 2011.

De organisatie is dan ook trots op alle medewerkers en vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen!