Dementie komt in toenemende mate voor. In 2010 leden ongeveer 250.000 mensen aan dementie. Naar verwachting zal dat aantal oplopen tot een half miljoen mensen na 2040. Zij worden veelal verzorgd door mantelzorgers, die onder grote druk staan. Het is dan ook van groot belang dat de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed georganiseerd wordt. In 2008 ging het Programma Ketenzorg Dementie van start in zestien koploperregio’s. Ondertussen is Het Mennistenerf ook onderdeel van Ketenzorg Dementie.

Mensen met dementieproblematiek en hun naasten vormen en grote en sterk groeiende doelgroep in de ouderenzorg. Hun zorgbehoefte vraagt inzet van een breed scala aan zorgaanbod, vanaf het ‘niet pluis gevoel’ tot en met palliatief terminale zorg. Daaronder vallen bijvoorbeeld vroegsignalering, ziekte- en zorgdiagnostiek, trajectbegeleiding of casemanagement en mantelzorgondersteuning. Het is belangrijk dat deze zorgvormen flexibel ingezet kunnen worden en goed op elkaar aansluiten. Daarvoor zijn in eerste instantie het Landelijk Programma Dementie en vervolgens het Programma Ketenzorg Dementie gestart.

Het Programma Ketenzorg Dementie is in maart 2008 gestart met ondersteuning van het ministerie van VWS. Het doel was om in 2011 in heel Nederland een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg beschikbaar te hebben. Deze moet structureel gefinancierd worden uit AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet. Het Programma Ketenzorg Dementie heeft in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt.

In het Programma Ketenzorg Dementie’ werkt ActiZ samen met Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer-Nederland, het ministerie van VWS en sinds kort ook VNG, aan een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg. Gemeenten en 1e-lijnszorg worden daar steeds sterker in betrokken.