Kleinschalig wonen

Zorgcentrum Het Mennistenerf wil kwalitatief goede zorg bieden aan cliënten met een psychogeriatrische problematiek die niet (meer) in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Deze cliënten worden begeleid in specifiek daarvoor opgezette groepswoningen.
Er zijn vier groepswoningen van elk acht cliënten, waar een vast zorgteam werkzaam is, die de cliënten begeleidt en uitgaat van de individuele mogelijkheden en wensen van de cliënt.
De medische zorg wordt gecoördineerd door de specialist ouderengeneeskunde, de huisartsenzorg wordt door vaste artsen uitgevoerd.

 

Binnen deze kleinschalige groepswoningen wordt begeleiding en geborgenheid geboden en inhoud gegeven aan:

  • Het realiseren van een woon- en leefsituatie, waarin veiligheid, warmte en bescherming als vanzelfsprekend aanwezig zijn;
  • Het structureren van de dag;
  • Activiteiten aanbieden en stimuleren die aansluiten bij de individuele cliënten.

Elk appartement bestaat uit een zit-/slaapkamer, kitchenette, badkamer en toilet. Standaard is er een bed met nachtkastje aanwezig; het appartement kan verder naar eigen smaak worden ingericht.
Hoewel wij er alles aan doen om het te voorkomen, kan het toepassen van beschermende (vrijheidsbeperkende) maatregelen binnen deze woon- en verblijfssituatie mogelijk aan de orde komen. Daarom heeft Het Mennistenerf een WZD-erkenning (Wet Zorg en Dwang).

 

Opnamecriteria

De cliënten hebben een indicatie die gesteld is door het CIZ. Nadat men in het bezit is van een indicatie, wordt men door onze wachtlijstbeheerder op de wachtlijst geplaatst. De criteria waaraan een cliënt moet voldoen:

  • De bewoner is geïndiceerd voor zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7 (Pakket 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Pakket 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op begeleiding.);
  • De bewoner heeft een WZDZ-verklaring (Wet Zorg en Dwang).

 

Uitsluitingscriteria

Er is sprake van zodanige complexe psychiatrische problematiek of somatische zorg dat specifieke professionele deskundigheid vereist is.