Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige is werkzaam bij Thuiszorg Mennistenerf. Van daaruit gaat zij, net als vroeger, de wijk in en legt huisbezoeken af bij oudere en/of chronisch zieke bewoners van Zaandam-Zuid. In een gesprek inventariseert zij uw woon- en gezondheidssituatie.

 

Advies, instructie of voorlichting:

Om u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in uw eigen woning te laten wonen, begeleidt en helpt zij u bij het aanvragen van de noodzakelijke indicatie of zij indiceert de noodzakelijke zorg.

Ze heeft daarbij de verwijsmogelijkheid voor:

  • Vrijwilligers van het Wijkcentrum Dirk Prins (voor klussen);
  • Het thuiszorgteam Mennistenerf (voor verzorgende en verpleegkundige zorg);
  • Huishoudelijke hulp via het Mennistenerf;
  • Alarmering in de wijk;
  • Dagverzorging.

Dagverzorging

Deelnemers aan de dagverzorging kunnen één of meerdere malen op doordeweekse dagen een dagprogramma volgen onder begeleiding van een ziekenverzorgende en vrijwilligers. Een warme maaltijd is hierbij inbegrepen en vervoer kan worden geregeld.

 

Alarmering

Via het Mennistenerf kunt u alarmering inhuren, om dit te realiseren kunnen wij u hierbij helpen.

 

Zo kunt u de wijkverpleegkundige bereiken:

U kunt ons bereiken via de receptie. Hier kunt u onze contactgegevens vinden.