Familieparticipatie

Uitgangspunt bij familieparticipatie is het sociale netwerk van cliënten. Ook na de verhuizing naar het Mennistenerf blijven familie, vrienden, buren, kennissen waardevol voor het welzijn en welbevinden van de cliënten. Betrokkenheid en deelname van familie en andere bekenden uit het sociale netwerk verdienen alle ruimte, ook in het Mennistenerf.
De opvattingen over de rol van familie en bekenden is aan verandering onderhevig. In vergelijking met een aantal jaren geleden is er bijvoorbeeld een grotere vraag naar individuele ondersteuning van de cliënt. Daarnaast zijn cliënten gemiddeld ouder en hebben meer zorg nodig als ze bij ons komen wonen.
De huidige beperkte financiële middelen, is ook één van de redenen dat, naast de inzet van vrijwilligers de roep om participatie door familie groter is geworden.

 

Vanwege het belang van familieparticipatie zoeken wij naar manieren om hier gerichte aandacht aan te geven. Eén van de manieren om betrokkenheid van familie te vergroten is Familienet. Met ingang van juli 2017 maken wij op kleinschalig wonen gebruik van Familienet. Familienet is een waardevol communicatiemiddel waarmee wij als zorgverleners snel en makkelijk contact kunnen onderhouden met de familie van onze cliënten. We starten op kleinschalig wonen, maar gaan het gebruik in de toekomst uitbreiden naar andere cliënten in huis.

Waarom Familienet?
Familienet bestaat inmiddels al jaren en heeft bewezen te zorgen voor meer interactie en daarmee betrokkenheid tussen zorgverleners, familie en cliënt. Deze betrokkenheid vinden wij erg belangrijk omdat dit de zorg voor onze cliënten ten goede komt. Alle deelnemers leren elkaar beter kennen en zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het Mennistenerf.

Hoe werkt Familienet?
Familienet draait om een afgeschermde webpagina. Elke cliënt krijgt zo’n pagina. Alleen zorgverleners en familieleden die toegang hebben, kunnen de inhoud zien. Deze deelnemers kunnen berichten uitwisselen, foto’s, video’s en documenten delen, een agenda bijhouden maar ook het digitale Levensboek aanvullen. Familienet is erg gemakkelijk in gebruik en voor iedereen toegankelijk.
We zijn erg enthousiast over Familienet en delen onze ervaringen graag. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsmedewerker door te bellen met (075) 6123 262 of te mailen naar info@mennistenerf.nl.