Doopsgezind

Zorgcentrum Mennistenerf werd in 1962 opgericht door de Doopsgezinde Gemeente Zaandam. Ook al heeft Mennistenerf van oorsprong deze signatuur, de doopsgezinde traditie is vooral gericht op verdraagzaamheid en op het praktisch handen en voeten geven aan christelijk geloof in de samenleving. Van oudsher is de doperse geloofsbeweging tolerant naar andere levensbeschouwelijke tradities.
De doopsgezinde gemeente Zaandam ( Doopsgezind Zaanstreek) draagt draagt nog altijd de verantwoordelijkheid voor een deel van de kerkdiensten en draagt bovendien bij aan de kosten voor de geestelijk verzorger van het Mennistenerf. De geestelijk verzorger is beschikbaar voor iedereen, van welke (levensbeschouwelijke) overtuiging dan ook.

Informatie over de kerkdiensten en geestelijke verzorging kunt u vinden onder het kopje ‘Welzijn’.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws