Introductie

Mennistenerf is een goed gekwalificeerd en hartelijk Doopsgezind Zorgcentrum in Zaandam Zuid. Het hoofdgebouw telt 53 (zorg)appartementen voor ouderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en 32 appartementen voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er 77 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen voor 60-plussers. Mennistenerf biedt tal van voorzieningen, waaronder een restaurant, vervoer, wasverzorging, een winkel, grand café en Wijkcentrum Dirk Prins met zijn vele activiteiten. Deze voorzieningen zijn er voor de bewoners van Mennistenerf én voor de bewoners uit de omgeving. Iedereen is welkom.

Zorgappartementen

Aanleunwoningen

WZD-plaatsen

Zorgwoningen

De bewoners met lichamelijke beperkingen wonen zelfstandig en ontvangen zorg op maat van het team verzorgenden en verpleegkundigen. Bewoners met dementie wonen in groepen van acht personen: zij hebben elk hun eigen appartement met een zit-slaapkamer en badkamer. Daarnaast delen ze een grote, gemeenschappelijke huiskamer.
Bewoners van de zorg- en aanleunwoningen kunnen desgewenst een beroep doen op alle zorg die Mennistenerf biedt, van huishoudelijke zorg tot en met 24-uurs verpleegkundige zorg.

Mennistenerf zorgt voor maximale privacy, zelfstandigheid, veiligheid en sociale contacten voor haar cliënten. Daarbij staan servicegerichtheid en gastvrijheid voorop. Iedereen mag er zijn zoals hij of zij is!

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws