Wegens het vertrek van onze controller per 1 september 2019, zijn wij op zoek naar een kundige en bevlogen

 

Controller – MPC
(voor 36 uur per week)

 

De organisatie

De Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC) is de overkoepelende organisatie, voortgekomen uit een bestuurlijke fusie tussen Pennemes en Mennistenerf. Deze twee zorgorganisaties in de Zaanstreek kennen ieder een rijke geschiedenis. De administratieve dienst en adviserende functies zijn ondergebracht in MPC.

Mennistenerf en Pennemes richten zich hoofdzakelijk op ouderenzorg en kennen samen een omvang van ongeveer 500 werknemers en 300 vrijwilligers. Naast zorg zien wij welzijn als een belangrijke sleutel tot het geluk van bewoners bij Pennemes en Mennistenerf. Het is onze bedoeling dat (wijk)bewoners een fijne tijd bij ons hebben die past bij hun persoonlijke wensen en voorkeuren.

 

De functie

Als controller geef je leiding aan de afdeling administratie (5 fte) en maak je onderdeel uit van het managementteam. Je valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur.

 

Onze ideale kandidaat…..

is gespecialiseerd op het gebied van controlling en accountancy, bij voorkeur in het speelveld van zorgfinancieringen en daarnaast een echte teamspeler. Vanuit een  samenwerkingsgerichte aanpak, heb je een positief-kritische houding en voorzie je je MT-collega’s en de raad van bestuur, vanuit jouw financiële expertise, van adviezen ten aanzien van risico’s en mogelijkheden. Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en vindt het, net als wij, belangrijk dat je op coachende wijze leidinggeeft en het administratieve team uitnodigt om zo zelfstandig mogelijk (samen) te werken. Je bent een inspirerende leider en een prettige collega. Omdat wij een fusie-organisatie zijn, is er sinds ongeveer 1 jaar een gezamenlijk MT voor Pennemes en Mennistenerf. Heb je al enige ervaring in een dergelijke functie, bijvoorbeeld bij een maatschappelijk betrokken organisatie, lees dan vooral verder.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Analyseren en adviseren

 • Controleert en analyseert periode-, kwartaal-, en jaarcijfers en adviseert hieromtrent richting RvB en MT;
 • Analyseert exploitatiecijfers per organisatieonderdeel en productsoort;
 • Analyseert de effecten van genomen maatregelen ten aanzien van exploitatie en rapporteert en adviseert hierover aan de RvB en het MT;
 • Neemt deel aan of leidt organisatiebrede projecten vanuit het vakgebied en levert een bijdrage aan de opstelling van projectplannen;
 • Adviseert de RvB ten aanzien van financieel beleid door het volgen van externe ontwikkelingen en het toetsen op relevantie voor de organisatie en consequenties voor de bedrijfsvoering;
 • Adviseert budgethouders ten aanzien van de interpretatie van financiële rapportages en managementinformatie en doet voorstellen ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering;
 • Is in voorkomende situaties het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht ten aanzien van financiële stukken, zoals de jaarrekening en de accountantsverklaring.

 

Planning en control

 • Initieert de (meerjaren) kaderbrief in overleg met de RvB;
 • Stelt in samenspraak met het MT de begroting op naar aanleiding van de kaderbrief;
 • Formuleert een controleplan ten behoeve van de risicobeheersing;
 • Ziet toe op de uitvoer van controlewerkzaamheden;
 • Rapporteert over controleresultaten en formuleert een passend advies jegens RvB en MT aangaande verbetertrajecten.

 

Onderhandeling en geldbeheersing

 • Onderhandelt, in samenwerking met de RvB, met externe financiers, waaronder het zorgkantoor en de gemeente over productieafspraken, leveringsvoorwaarden en verantwoording en de nacalculatie;
 • Monitort de financieringsbehoefte en liquiditeitspositie van de organisatie en stelt naar aanleiding hiervan passend beleid op;
 • Adviseert de RvB en MT over aan te trekken financieringsmiddelen, de implementatie hiervan en sluit financieringsafspraken met financiële partners;
 • Stelt beleid op ten aanzien van interne- en externe geldstromen met het oog op veiligheid en risicobeperking.

 

Leidinggeven en beheer

 • Organiseert en coördineert de werkzaamheden binnen de eenheid, delegeert verantwoordelijkheden ten behoeve van een adequate boekhouding en stuurt op resultaten en ontwikkeling;
 • Coacht medewerkers en ziet toe op de uitvoering van een adequate boekhouding en het naleven van de productie en financieringsafspraken door medewerkers;
 • Organiseert werkoverleg en zorgt voor de informatievoorziening binnen de eenheid;
 • Voert het personeelsbeleid uit, zoals het voeren van functioneringsgesprekken, werving en selectie, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbegeleiding.

Ondersteunt bij het doorrekenen van veranderende bedrijfsvoering, zoals formatieplanning.

 

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over een academische werk- en denkniveau;
 • Je hebt actuele kennis van het financieel vakgebied en ervaring in een soortgelijke functie;
 • Kennis van de financiering van zorg (WLZ, WMO, ZVW) en bijbehorende regelgeving is een pré, evenals ervaring met fusieprocessen;
 • Je bent gericht op samenwerking, gewend om regelgeving te vertalen naar passend beleid en je bent een sterke adviseur op MT- en RvB niveau;
 • Je hebt ervaring met leidinggeven van een administratieve dienst en staat achter een coachende wijze van aansturen;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, voelt je verantwoordelijk en bent zorgvuldig en analytisch.

 

Wij bieden jou

 • Een uitdagende werkomgeving waar momenteel veel verandert door de fusie-organisatie die we zijn. We kennen daarin korte lijnen en een vlotte besluitvorming;
 • Veel ruimte voor eigen initiatief en het ontplooien van eigen ideeën;
 • Een maatschappelijk betrokken werkomgeving waar werkgeluk hoog in het vaandel staat;
 • Een werkplek op een van de zorglocaties, zodat je direct ervaart waarvoor je aan het werk bent;
 • Een onwijs enthousiast administratief team waar jij leiding aan mag geven;
 • Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de CAO VVT in functiegroep 70 (€ 4319 tot maximaal € 6512 bruto per maand).

 

Informatie en sollicitatie

Reageren kan tot en met 8 september 2019. De gesprekken staan gepland op 17, 19 en 24 september. Het zou fijn zijn als je hier vast rekening mee zou willen houden. Voor informatie over de vacature en functie kun je contact opnemen met Leo Groenendaal (raad van bestuur), bereikbaar op telefoonnummer 06-52713331.

Solliciteer direct via ons sollicitatieformulier en voeg je sollicitatiebrief en CV toe. Of stuur je brief naar Leo Groenendaal, Raad van Bestuur via vacature controller.

 

Werving- en selectieprocedure

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de selectieprocedure.
Het opvragen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.