Wegens het vertrek van één van onze leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 6x per jaar op donderdag in Mennistenerf en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die voor de bewoners van zorgcentrum Mennistenerf en Thuiszorg Dirk Prins van belang zijn. Zaken waar de cliëntenraad zich mee bezighoudt zijn de veiligheid in en om het huis, de sfeer in het huis, recreatie en ontspanning, uitbreiding en verbouwingen van het vastgoed alsook klachten van cliënten.

Heeft u ervaring met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid met Mennistenerf, kunt u de belangen van de cliënten voorop stellen en kunt u goed omgaan met vertrouwelijke informatie dan zouden we graag met u in contact komen.

 

Wilt u meer informatie of uw interesse uitspreken? Neemt u dan contact op met de heer H. Nool, voorzitter cliëntenraad via email: clientenraad@mennistenerf.nl.